SAFRA TAŞLARI TEDAVİSİ

Safra kesesi hastalıklarında ultrasonografi, bilgisayarlı karın tomografisi, MR ve endoskopi ile safra yollarının alt kısmının görüntülenmesi, kan ve idrar tetkikleri ile tanı konulmaktadır. Tıkanma sarılıklarının tedavisi hastalığın nedenine göre bir yöntem uygulanmaktadır.

Safra yolunda taş varsa endoskopik yada laporoskopik yolla taş çıkartılır ve yine laporoskopik olarak safra kesesi de alınır. Tümörlerde ise, açık ameliyatla safranın bağırsağa akması ilave bir yolla sağlanır. Tıkanma sarılıklarının bir diğer adı da cerrahi sarılıklardır. Bu nedenle ilaçlar ancak ağrı giderici yada iltihap giderici olarak etkilidirler. Tek seçenek cerrahi müdahaledir.